obrazac za povlačenje

Uzorak obrasca za povlačenje

(Ako želite opozvati ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite ga natrag.)

–sustavi za točenje pića GmbH, Kopernikusstrasse 4, 50126 Bergheim, verkauf@getraenkezapfanlagen.net,

– Ja/mi (*) ovime opozivam ugovor koji sam sklopio (*) za kupnju sljedeće robe (*)/pružanje sljedeće usluge (*)

- Naručeno (*)/primljeno (*)

- Ime potrošača(a)

- Adresa potrošača(a)

- Potpis potrošača (samo ako je obavijest na papiru)

- Datum

(*) Izbrišite ako nije primjenjivo.