pravo na odustanak

Upute za opoziv

Potrošači imaju pravo na odustanak od četrnaest dana.

Pravo na povlačenje

Imate pravo odustati od ovog ugovora u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga.

Razdoblje otkazivanja je četrnaest dana od dana kada ste vi ili treća strana koju ste imenovali, a nije prijevoznik, preuzeli zadnju djelomičnu pošiljku ili zadnji komad.

Kako biste ostvarili svoje pravo na otkazivanje, morate nam poslati (beverage dispense systems GmbH, Kopernikusstrasse 4, 50126 Bergheim, Njemačka, verkauf@getraenkezapfanlagen.net, telefon: 02271/989630-0) jasnu izjavu (npr. pismom poslanim poštom, faksom ili e-poštom) o vašoj odluci o povlačenju iz ovog ugovora. Za to možete upotrijebiti priloženi uzorak obrasca za opoziv, ali to nije obavezno.

Kako biste ispunili rok za otkazivanje, dovoljno je da pošaljete obavijest o ostvarivanju prava na otkazivanje prije isteka roka za otkazivanje.

Posljedice opoziva

Ako odustanete od ovog ugovora, dugovat ćemo vam sva plaćanja koja smo primili od vas, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz vašeg odabira različite vrste dostave od one koju nudimo, odabrali ste najjeftiniji standard isporuka) odmah, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo primili obavijest o Vašem raskidu ovog ugovora. Za ovu otplatu koristimo ista sredstva plaćanja koja ste koristili u izvornoj transakciji, osim ako nešto drugo nije izričito dogovoreno s vama; ni pod kojim okolnostima vam se neće naplatiti naknada za ovu otplatu. Možemo odbiti povrat dok ne primimo vraćenu robu ili dok ne dostavite dokaz da ste robu vratili, ovisno o tome što je ranije.

Morate nam vratiti ili predati robu odmah, au svakom slučaju najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o raskidu ovog ugovora. Rok je ispoštovan ako robu pošaljete natrag prije isteka roka od četrnaest dana. Vi snosite izravne troškove povrata robe. U slučaju robe koja se zbog svoje prirode ne može normalno vratiti poštom, iznosi 99 EUR. Odgovorni ste samo za bilo kakvu smanjenu vrijednost robe koja proizlazi iz rukovanja osim onoga što je potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja robe.

    Pravo na povlačenje ne primjenjuje se na sljedeće ugovore:
  • Ugovori o isporuci robe koja nije montažna i za čiju je proizvodnju presudan pojedinačni izbor ili odluka potrošača ili koji su jasno prilagođeni osobnim potrebama potrošača.
  • Ugovori o isporuci zapečaćene robe koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije prikladna za povrat ako je pečat uklonjen nakon isporuke.
Uzorak obrasca za povlačenje

(Ako želite opozvati ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite ga natrag.)

– Za sustave za točenje pića GmbH, Kopernikusstrasse 4, 50126 Bergheim, verkauf@getraenkezapfanlagen.net, Njemačka

– Ja/mi (*) ovime opozivam ugovor koji smo sklopili (*) za kupnju sljedeće robe (*)/pružanje sljedeće usluge (*)

- Naručeno (*)/primljeno (*)

- Ime potrošača(a)

- Adresa potrošača(a)

- Potpis potrošača (samo ako je obavijest na papiru)

- Datum

(*) Izbrišite ako nije primjenjivo.


Posebne napomene

 

Ako ovaj ugovor financirate zajmom i kasnije ga opozovete, više niste vezani ugovorom o zajmu, pod uvjetom da oba ugovora čine gospodarsku cjelinu. Ovo se posebno pretpostavlja ako smo mi ujedno i vaš zajmodavac ili ako vaš zajmodavac koristi našu suradnju u pogledu financiranja. Ako smo već primili zajam kada opoziv stupi na snagu, vaš će zajmodavac preuzeti naša prava i obveze prema financiranom ugovoru u odnosu na vas u pogledu pravnih posljedica opoziva ili povrata. Potonje se ne primjenjuje ako je predmet ovog ugovora stjecanje financijskih instrumenata (npr. vrijednosnih papira, deviza ili izvedenica). Ako želite izbjeći ugovornu obvezu koliko god je to moguće, iskoristite svoje pravo na opoziv i također opozovite ugovor o kreditu ako također imate pravo na opoziv.


Upute za opoziv stvorene pomoću Trusted Shops Legal copywriter u suradnji s Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.